Tuğra; Osmanlı İmparatorluğu sultanlarının, ferman, beraetname ve diğer evrak-ı hümayunda "imza" olarak ikinci padişah Orhan Gazi'den beri kullandıkları şahsi işaretlerdir. Tuğra geleneksel "hat sanatı" ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun inkırazına kadar gelişerek 20. y.y.da en mütekamil şeklini aldı. En mükemmel ve son şeklini ise Merhum Hattat Mustafa Rakım Efendi'nin Sultan 2. Mahmud için çektiği tuğrasıyla almaya başladı.

Günümüzde tuğraların imza olarak teamülü olmamakla beraber, ev veya işyerlerinde şahsa mahsus özel bir tuğranın bulunması o mekana deşişik bir hava ve keyif katmaktadır.


TUĞRANIN KISIMLARI

Animasyon Tuğra